Γιάννης Θ. Δημητριάδης

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

  • H «Εκκλησία του Θεού» είναι σειρά μαθημάτων που έγιναν από το συγγραφέα στην εκκλησία που υπηρετεί και η προσευχή του είναι για τον κάθε αναγνώστη, που ανήκει σε οποιαδήποτε επί μέρους εκκλησία, να γνωρίσει την αξία της και να γίνει καρποφόρος για τη δόξα του Κυρίου.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος